Проекти


2017

Проект “Хаб-лабораторія Інтернету речей”Мета проекту полягає у консолідації діяльності місцевих провідних організацій у сфері Інтернету речей, щоб закласти основу для розвитку інноваційної екосистеми у Західній Україні шляхом створення регіонального виробничого інноваційного хаб, присвяченого ІоТ, який стане центром створення та впровадження нових інформаційних технологій та цифрових інновацій, дозволить підвищити якість регіональної екосистеми та цифрове виробництво в регіоні.

Проект “Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України”Мета проекту – розвиток потенціалу платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у сфері інноваційного науково-технічного розвитку України шляхом налагодження багатостороннього діалогу між зацікавленими сторонами на основі пропозицій громадського та експертного середовища.

Проект “Побудова практичного прикладу суспільної інтеграції внутрішньо переселених осіб з Крим в рамках приймаючої громади с.Ситихів Львівської області” виконується за підтримки Посольства Республіки Польщі в рамках програми «Допомога Польщі для розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща». Мета проекту інтегрувати групу внутрішньо переміщених осіб з Криму з громадою с.Стихів Львівської області.

2016

Проект EECA-2-HORIZON «Розширення співробітництва і стратегічного діалогу у сфері ІКТ між країнами ЄС та країнами Східної Європи і Середньої Азії у рамках дослідницького простору Програми Горизонт 2020». Проект спрямований на залучення зацікавлених сторін з ЄС і Східної Європи та Кавказу з галузі науки, промисловості, уряду та громадянського суспільства, щоб збагатити і підтримати політичного діалогу в сфері ІКТ між ЄС і Східної Європи та Кавказу, а також для зміцнення стратегічного партнерства між ІКТ організаціями ЄС і Східної Європи та Кавказу.

2015

АЄІ успішно виконала проект faradayFARADAY «Будівництво постійних механізмів транскордонного співробітництва в галузі поновлюваних джерел енергії», за фінансової підтримки Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Метою проекту було покращення умов для розвитку та використання відновлюваних джерел енергії в цих двох регіонах, охоплених проектом внесок у соціально-економічний розвиток “Krośnieńsko-przemyski” субрегіону в Польщі та Львівська область в Україні шляхом впровадження спільної ініціативи інститутів підтримки розвитку ВДЕ.

В результаті було проведено низку інформаційно-промоційних заходів, облаштовано постійно діючу, та портативні виставки відновлюваних джерел енергії, та засновано кластер “Енергоефективності та відновлюваної енергетики Львівщини”

«Зміцнення потенціалу органів державної влади та місцевого самоврядування України щодо реалізації рішень з підвищення енергоефективності та просування відновлювальних джерел енергії у сфері комунального теплозабезпечення з особливим акцентом на будинки громадського призначення  та багатоквартирні будинки», що реалізувався спільно із Інститутом Енергетики (Польща, Варшава). Тривалість: березень-грудень 2015 рік. Проект був реалізований за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіка Польща в рамках програми «Польська допомога для розвитку 2015». Доступ до матеріалів проекту: http://inno.lviv.ua/ua/item/997

«Впровадження рішень для підвищення енергоефективності в Тлумацькому районі з використанням відновлюваних джерел енергії», що реалізувався спільно з Асоціацією інновацій та трансферу технологій «Горизонти» (Польща), Тлумацьким районом Івано-Франківської області та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Тривалість: березень-грудень 2015 рік. Проект був реалізований за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіка Польща в рамках програми «Польська допомога для розвитку 2015». Доступ до матеріалів проекту: http://pp-tlumach.if.ua/

2014

pictureПроект PICTURE (7РП-ІКТ) «Політичний діалог у сфері ІКТ на верхній рівень для Посилена ЄС-Східної Європи та Кавказу Співпраця». Проект спрямований на залучення зацікавлених сторін з ЄС і Східної Європи та Кавказу з галузі науки, промисловості, уряду та громадянського суспільства, щоб збагатити і підтримати політичного діалогу в сфері ІКТ між ЄС і Східної Європи та Кавказу, а також для зміцнення стратегічного партнерства між ІКТ організаціями ЄС і Східної Європи та Кавказу.
startПроект START «Підвищення співпраці ЄС-Україна у сфері надтвердих матеріалів» START спрямованих на зміцнення співпраці між дослідницькими групами з ЄС і України, що діють в галузі фізики високих тисків і техніки та їх області застосування в різних тематичних областях FP7/HORIZON2020, з особливим акцентом на області надтвердих матеріалів.

«Рушай у віртуальну магістраль нескінченних можливостей твого майбутнього бізнесу!», що реалізувався спільно з Польська фундація комунікації (Варшава, Польща). Проект був реалізований за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіка Польща в рамках програми «Польська допомога для розвитку 2014». Тривалість: березень-грудень 2014. Спільнота учасників проекту: www.facebook.com/virtualhighwayua

«Створення Агенції місцевого розвитку у місті Самборі для підтримки підприємництва та співпраці з польськими партнерами з метою розвитку економіки міста», що реалізувався спільно з Асоціацією інновацій та трансферу технологій «Горизонти» (Польща), Самбірською міською радою. Тривалість: березень-грудень 2014 рік. Проект був реалізований за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіка Польща в рамках програми «Польська допомога для розвитку 2014». Доступ до матеріалів проекту: http://arsambor.com/

«Підготовка органів місцевого самоврядування Рівненської області до реалізації інвестиційних проектів та управління комунальними послугами за формулою державно-публічного партнерства», що реалізовувався  спільно з Центром ППП (Варшава, Польща). Тривалість: березень-грудень 2014 рік. Проект був реалізований за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіка Польща в рамках програми «Польська допомога для розвитку 2014».

«Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області», що реалізовувався у жовтні 2013-червні 2014 за підтримки МФ «Відродження». Мета проекту: здійснити громадський та експертний моніторинг бюджетного процесу у малих містах обласного значення Львівської області (Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий розділ, Самбір, Стрий, Трускавець, Червоноград та місто Львів, як обласний центр) з метою оцінки ефективності використання бюджетних ресурсів, результативності запровадження програмно-цільового методу бюджетування та розроблення методики громадського моніторингу оцінки ефективності місцевих бюджетів. Провести широке громадське обговорення отриманих результатів та сформувати пакет пропозицій і рекомендацій по вирішенню визначених недоліків. Матеріали проекту.

2013

Проект “Формування мережі обміну інформацією про науково-освітні програми Європейського Союзу”, який виконувався за підтримки Міжнародного фонду Відродження. В результаті було сформовано спільне інформаційне поле в Україні щодо можливостей участі у різних науково-освітніх програмах ЄС на основі узгодженої інформаційно-консультативної діяльності експертів, які мають досвід участі у даних програмах, та широкого кола зацікавлених осіб та організацій.

2012

Проект «Центр розвитку молодіжних ініціатив» підтриманий Українським жіночим фондом. Термін: березень-грудень 2012. Матеріали проекту.