Проект "Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України"

Проект триватиме з 1 травня 2017 року по 31 травня 2018.

Матеріали проекту.

Матеріали проекту також доступні на Порталі Інновацій: inno.lviv.ua/ua/catalog/76

Коротка анотація про проект:

Актуальність проекту для суспільства

Україна розпочала євроінтеграційні реформи у сфері науки і технологій, підписано угоди про Асоціацію у програмі Горизонт 2020та у програмі COSME, але темпи реформ дуже повільні і Україна втрачає свій науково-технічний потенціал та не використовує всі можливості Угоди про асоціацію для прискорення науково-технологічного розвитку. Для покращення стану справ та використання всіх можливостей наявних Угод з ЄС необхідно покращити рівень синергії між діями урядових структур шляхом ширшого залучення до діалогу представників громадянського суспільства та експертного середовища.


Діяльність в межах проекту

Мета проекту - розвиток потенціалу платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у сфері інноваційного науково-технічного розвитку України шляхом налагодження багатостороннього діалогу між зацікавленими сторонами на основі пропозицій громадського та експертного середовища.

Для виконання проекту залучено більш як 15 високопрофесійних експертів, які представляють членів РГ6 УС ПГС та представників університетів, НДІ та бізнесу, які мають активну громадянську позицію і мають напрацювання за темою проекту.

У проекті планується провести моніторинг та аналіз імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації за тематикою проекту, аналіз додаткових можливостей від угоди про асоціацію у програмі Горизонт 2020 та угоди про асоціацію у програмі COSME, аналіз трендів розвитку політики Європейського дослідницького та інноваційного простору, аналіз імплементації  рекомендацій аудиту  науково-технічної та інноваційної системи України, звернути особливу увагу на проблеми молодих вчених України та міграцію наукових кадрів.

З метою досягнення позитивних змін в Україні передбачено організацію публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання Україною міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах тематики проекту. Важливою частиною цих дискусій  стануть регіональні семінари у містах Харків, Одеса, Вінниця, Львів.  На цих семінарах будуть представлені підходи до формування національної та регіональної інноваційних екосистем, в т.ч. з врахуванням можливостей СхП для співпраці  у сфері інновацій.

Останній етап проекту направлений на підготовку та поширення рекомендацій  у вигляді аналітичних документів і пропозицій до змін законодавства і практики дій урядових структур України та ключових організацій.  У цьому плані передбачено співпрацю з європейськими проектами програми Горизонт 2020 RI-Links2UA  і EaP PLUS.

Важливою особливістю проекту є широкий спектр каналів поширення інформації про проект, який передбачає різні інструменти мережі Інтернет, традиційних ЗМІ та персональних контактів і участі в різних заходах інших проектів.


Очікувані результати проекту

Основним результатом проекту стане значне зростання потенціалу УС ПГС  на основі формування механізмів постійних багатосторонніх діалогів між зацікавленими сторонами інноваційного науково-технічного розвитку України,  шляхів інтернаціоналізації та відкриття світові його потенціалу.
У проекті буде підготовлено 3 аналітичні моніторингові документи, 4 рекомендації і пропозиції для зацікавлених сторін, проведено 7 круглих столів та дискусій за участю 190 осіб, 3 інформаційні дні та семінари за участю 145 осіб, дві прес-конференції, аудіо-відео матеріали проекту  та більше 30 публікацій у різних засобах (Інтернет-портали і сайти, онлайн та традиційні ЗМІ та ін.)


Наявність (потенційна можливість) фінансування проекту з інших джерел, в т.ч. з боку інших донорських організацій

Діяльність проекту буде підтримана супутніми заходами проектів RI-Links2UA  і EaP PLUS.


Партнерські організації, що братимуть участь у реалізації проекту  

Проект буде виконуватись за підтримки 14 організацій, серед яких 3 з країн ЄС, а саме: Center for social innovation (Австрія, координатор RI-Links2UA проекту). Inno TSD (EaP PLUS project consortium), Subcarpathian Eco-Energetics (Польща), Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка,
НУ «Львівська Політехніка», ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», ГС «Центр розвитку інновацій», ГО «Наукова унія», ГО «Спілка підприємців Харківської області», Науково-дослідний центр ХДУХТ «Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні»,
ТзОВ «Юнівей консалтинг – груп», Чорноморське відділення Української екологічної академії наук, Неформальне громадське об’єднання «ERA of Ukraine», ГО Суспільна інноваційна мережа України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *