Матеріали інформаційного дня “Конкурси програми Горизонт 2020 у 2018-2019 роках”, Одеса, 5 жовтня 2018

Матеріали інформаційного дня "Конкурси програми Горизонт 2020 у 2018-2019 роках", Одеса, 5 жовтня 2018 Інформаційний день “Конкурси програми Горизонт 2020 у 2018-2019 роках” відбувся в Одесі 5 жовтня 2018. Організатори та співорганізатори: Одеський національний політехнічний університет Національний університет «Львівська Політехніка» НТТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Одеський національний університет імені І.І.Мечникова ІПРЕЕД НАН України […]

публікації

Дослідницькі програми та дорожні карти щодо соціальних медіа та конвергенції в Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині

Дослідницькі програми та дорожні карти щодо соціальних медіа та конвергенції в Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині Метою цього дослідження є мета-дослідження наукових досліджень щодо соціальних медіа та конвергенції у чотирьох країнах Центральної та Східної Європи: Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині. Іноді ці країни називають Вишеградською четвіркою або V-4. Вибір цих чотирьох країн для подальшого порівняльного […]

Третій бюлетень проекту “Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України”

Третій бюлетень проекту “Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України” Представлено інформацію про діяльність проекту в період березень 2018 – травень 2018 року. У бюлетені представлено інформацію про заходи та аналітику проекту: Заходи: 20/04/18 м. Львів. Міжнародний семінар дискусія «Формування ефективних регіональних інноваційних екосистем» 25/04/18 м. Київ. Прес-конференція щодо […]

Брошура проекту “Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України”

Брошура проекту “Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України” Проект “Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України”, виконувався під парасолькою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія» […]

Аналіз міграції висококваліфікованих кадрів і міграційної політики України

Аналіз міграції висококваліфікованих кадрів і міграційної політики України Аналізуються тенденції еміграції висококваліфікованих працівників та молодих науковців. Досліджується проблема розробки узгодженої та цілеспрямованої діяльності органів державної влади, пов’язаної з прийняттям відповідальних програм та рішень у галузі міграційної політики з метою стимулювання притоку українських висококваліфікованих мігрантів та молодих науковців та мінімізації їх еміграції. Розглядаються перспективи міграційної політики […]

Створення інноваційних екосистем в промислових хайтек сегментах. Моделі та пропозиції в рамках Індустрії 4.0

Створення інноваційних екосистем в промислових хайтек сегментах. Моделі та пропозиції в рамках Індустрії 4.0 Резюме За останні 27 років  українські промислові  хайтек значно втратили свій потенціал та позиції. Ця тенденція продовжується й досі – в ВВП України все більшу долю займають сировинні галузі. В світі, навпаки, розвинуті держави все більше інвестують в промисловий сектор – […]

Програма EUREKA як одна із європейських програм науково-технічного співробітництва

Програма EUREKA як одна із європейських програм  науково-технічного співробітництва У документі в анотованій формі представлено основні програмні інструменти ЄС щодо підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності, а саме:  COST,  HORIZON-2020, EUREKA, EUROSTARS,  СOSME, EIB – European Investment Bank,  ETP  – Європейські технологічні платформи? JTI –Спільні технологічні ініціативи. Особлива увага приділена опису практичного досвіду підготовки і реалізації […]

Роль громадських організацій в інноваційній політиці, трансфері знань та євроінтеграційних процесах.

Роль громадських організацій в інноваційній політиці, трансфері знань та євроінтеграційних процесах. Основні розділи документу: 1. Європейська інноваційна політика та можливості для України на шляху побудови суспільства знань. 1.1. Інноваційна політика ЄС. 1.2. Євроінтеграційні можливості для України на шляху побудови суспільства знань. 2. Участь громадськості в інноваційній політиці ЄС. 3. Роль громадськості в інноваційній політиці України. […]

Створення центрів розвитку досліджень, міжнародної наукової інтеграції в університетах

Створення центрів розвитку досліджень, міжнародної наукової інтеграції в університетах Пропонується створювати в університетах центри розвитку досліджень, міжнародної наукової інтеграції з метою підвищення конкурентоспроможності науки та забезпечення науковців  ЗОВ науково-організаційними, інформативними, консультативними послугами, які сприятимуть входженню та збільшенню присутності результатів наукової діяльності у міжнародному науковому товаристві, трансферу технологій, міждисциплінарному та міжгалузевому підході до вирішення наукових задач. […]

Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості

Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості В документі представлено: Розвиток стартапів в Україні. Стадії розвитку стартапу та джерела його фінансування. Особливості залучення коштів у стартап Інфраструктура підтримки стартап руху в Україні Перешкоди та можливості розвитку стартапів в Україні   Аналітичний матеріал підготовлено у рамках проекту № 51321 «Посилення впливу громадськості […]