ГО «Агенція Європейських Інновацій» (ГО АЄІ) зареєстрована як юридична особа 14 жовтня 2010 року. Основна група членів та експертів організації почали співпрацювати між собою ще з 2002 року у рамках виконання заходів місцевих програм підтримки підприємництва у Львівській області та у м.Львові, а також у рамках міжнародних проектів 6 та 7 Рамкової програм ЄС і програми Допомоги Польщі для розвитку.

Місія організації:

Місія організації полягає у підтримці розвитку вітчизняного інтелектуального фахового потенціалу з метою реформування економіки та суспільного життя України у відповідності до найкращих європейських та світових стандартів. Ми також націлені на формування демократичних цінностей та розвиток громадянського суспільства шляхом провадження наукової, просвітньої, інформаційно-просвітницької та інноваційної діяльності.

Діяльність:

  • Провадження наукових досліджень та освітніх заходів з питань інноваційної діяльності, креативності, пошуку нових шляхів розвитку України з використанням кращих національних, світових та європейських надбань.
  • Організація наукової, освітньої, інформативної, консультативної, тренінгової діяльності для підтримки і розвитку позитивних вітчизняних надбань з врахуванням європейських та світових стандартів.
  • Науково-методичне, консультативне сприяння органам державного управління, місцевого самоврядування, державних та недержавних установ і громадських організацій у питаннях спільної компетенції для оптимізації їхньої роботи.
  • Участь у створенні інформаційних баз даних наукової, культурної, освітньої, туристичної, соціальної, спортивної сфери з метою обміну інформацією та спільного розвитку програм та проектів.

Ми у Facebook:

Facebook Pagelike Widget