Здатність країн продукувати та використовувати інновації стали у 21 сторіччі визначальним чинником конкурентоспроможності країн у глобальній конкуренції та забезпечення належного рівня життя громадян.

АЄІ проводить дослідження та практичну діяльність за такими напрямками у цій сфері:
  • підтримка співпраці науки та бізнесу на основі підходу відкритих інновацій
  • розвиток інноваційної інфраструктури
  • формування інноваційних мереж та кластерів за участю організацій різного виду
  • розробка стратегій смарт спеціалізації
  • вдосконалення діяльності офісів трансферу технологій в університетах та дослідницьких інститутах
  • створення умов для розвитку стартапів
  • залучення організацій громадянського суспільства до інноваційної діяльності
  • розвиток інноваційної культури