Молодь проявляє велику активність у пошуку кращих місць для навчання, проживання та праці. Особливі загрози для країн, що розвиваються, складає міграція висококваліфікованих і творчих молодих людей, які могли б працювати на розвиток своєї Батьківщини. А з іншого боку. неконтрольована міграція молоді із зон різних конфліктів несе загрозу поширення тероризму і криміналітету для країн, які стали найбільш привабливими для мігрантів.

У цій сфері для АЄІ важливими є дослідження за такими напрямками:
  • мобільність молодих науковців та розвиток співпраці з науковою діаспорою
  • трудова міграція молоді
  • канали нелегальної міграції та попередження кримінальних явищ
  • адаптація переселенців до нових умова проживання і праці
  • позитивні та негативні наслідки міграції молоді
  • формування ефективної державної політики підтримки молоді