Анкета для підготовки пропозицій щодо розвитку програм та інструментів підтримки інновацій в Україні

Агенція Європейських Інновацій спільно з партнерами започаткувала проведення інформаційно-аналітичної ініціативи «Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери України».

В ініціативі передбачається комплексний підхід, який з одного боку дозволяє ідентифікувати наявні програми та інструменти підтримки інновацій на всьому ланцюгу створення інновацій від ідеї до ринку, а з іншого боку, знайти синергетичні зв’язки між інструментами та ресурсами, які надають різні державні структури та донори і, які, на жаль, дуже часто діють розрізнено і в підсумку мають менший вплив ніж очікувалось.

Ваші відповіді дозволять краще оцінити потреби у підтримці інноваційної діяльності в Україні, практику імплементації різних програм, труднощі та перешкоди на шляху отримання ресурсів різного виду для реалізації інноваційних проєктів, а також підготувати більш реалістичні пропозиції урядовим структурам та міжнародним донорським організаціям.

Анкета містить перелік програм та інструментів до яких мають доступ українські підприємства та організації, але ми будемо раді, якщо Ви зможете доповнити цей перелік

Ми просимо заповнити дану анкету всіх тих, хто зацікавлений в інноваційному розвитку України.

Будемо вдячні, якщо Ви поширете цю анкету серед своїх колег.

Анкета не є анонімною, оскільки ми розглядаємо всіх тих, хто заповнює цю анкету, як потенційних аплікантів на участь у різних конкурсах.
Ми плануємо розширити комунікацію з респондентами на премет інформування про нові конкурси, навчальні та інформаційні заходи, а також про різні види підтримки на шляху розробки і просування інноваційних проєктів. Саме тому і пропонується надати коротку анотовану інформацію про інноваційний проєкт над яким Ви працюєте. Дуже важливо також отримати інформацію про ваш досвід подання заявок, історії успіху, а також проблеми, які виникали при поданні заявок та реалізації проєктів.

Всі коментарі та пропозиції щодо даної анкети просимо надсилати Івану Кульчицькому на i.kulchytskyy@aei.org.ua

Анкета:

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.