Матеріали комплексних заходів з підтримки інновацій у м.Харкові, 29 червня 2017

Інформаційний день та семінар-дискусія з підтримки інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу відбулися 29 червня 2017 у м.Харкові
Презентації доступні за посиланнями.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ «ПРОГРАМА ГОРИЗОНТ 2020 ДЛЯ МСП, ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ»

Горизонт 2020 – особливості підготовки спільних міжнародних проєктів
Кульчицький І.І., президент ГО “Агенція Європейських Інновацій”, керівник НКП ІКТ Горизонт 2020
Можливості “SME Instrument” Горизонту 2020 щодо розвитку інноваційної діяльності МСП України
Нікітін Ю.О., д.т.н. проф., Мельник М.В., м.н.с., Юнівей консалтинг груп
Цифровий порядок денний України. Можливості для бізнесу.
Ночвай В.І., к.т.н.,с.н.с., Інститут проблем математичних машин та систем НАНУ

COSME – нові можливості для МСП
Загарій В.П., старший експерт реформи дерегуляції та розвитку підприємства МЕРТПроєктні ідеї учасників (ідея 1ідея 2ідея 3ідея 4)

СЕМІНАР-ДИСКУСІЯ «ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МСП НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ»

Досвід Європейського Союзу щодо смарт спеціалізації та підтримки інноваційної діяльності МСП
Нікітін Ю.О., д.т.н. проф., Мельник М.В., м.н.с., Юнівей консалтинг груп

Взаємодія бізнесу, науки, освіти, влади: реалії та можливості
Чорна М.В., д.е.н., проф., академік Академії економічних наук України, Кушнір Т.Б., к.е.н., академік Академії економічних наук України, НДЦ “Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні” Харківського державного університету харчування та торгівлі

Діяльність Офісу підтримки реформ у контексті формування інноваційної політики держави
Загарій В.П., старший експерт реформи дерегуляції та розвитку підприємства МЕРТ

Щодо Стратегії розумних спеціалізацій в енергетичному секторі України
Тарелін А.А., заступник директора з інноваційної діяльності ІПМ ім. А.М. Підгорного НАНУ

Інформаційні ресурси для малого і середнього екологічного бізнесу
Попов А.І., директор, ТОВ “Екологічний Альянс”

Досвід діяльності у сфері підтримки інноваційного підприємництва 
Гагауз І.Б., директор Центру “Харківські Технології”

Практика підтримки інноваційних МСП у Польщі
Кульчицький І.І., президент ГО “Агенція Європейських Інновацій”

Заходи у Харкові проводились у рамках проєкту «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» під парасолькою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy).

Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.