Матеріали вебінару Конкурси 2023 року програми Горизонт Європа за пріоритетами Кластеру 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society»

Кластер 2 «Культура, креативність та інклюзивне суспільство» програми Горизонт Європа спрямований на досягнення цілей і пріоритетів ЄС щодо посилення демократичного врядування та участі громадян, збереження та популяризації культурної спадщини, а також забезпечення широкого спектру соціальних, економічних, технологічних і культурних трансформацій. Кластер 2 мобілізує міждисциплінарний досвід європейських соціальних і гуманітарних наук (SSH) для розуміння фундаментальних сучасних трансформацій суспільства, економіки, політики та культури.

Тематика конкурсів кластеру 2 направлення на досягнення позитивних змін у таких областях як «Демократія та управління», «Культурна спадщина» та «Соціально-економічні трансформації».

Ця тематика згрупована у топіках за трьома дестинаціями:

 • “Innovative Research on Democracy and Governance”
 • “Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries”
 • “Innovative Research on Social and Economic Transformations”

Захід проводиться для широкого кола організацій, яких цікавить тематика кластеру 2. Це і представники соціогуманітарних наук та сфери ІТ, громадські організації та аналітичні центри, місцеві громади та агенції розвитку, організації культурної спадщини та державні структури.

До участі у вебінарі 22 грудня  зареєструвалось 150 учасників, з яких безпосередню участь у вебінарі взяли більше 60 осіб.

Основна мета заходу – представлення короткої інформації про опубліковану робочу програму за кластером 2 «Culture, Creativity and Inclusive society», загальне ознайомлення з майбутніми конкурсами на 2023-2024 роки, детальне обговорення окремих тематик, які важливі для учасників, а також налагодження партнерств між представниками різних середовищ, які могли б співпрацювати разом у спільних міжнародних проєктах.

Основні спікери вебінару:

Іван Кульчицький, Президент ГО Агенція Європейських Інновацій, керівник національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за напрямом ІКТ.

У виступі спікера було представлено

 • загальні правила участі у конкурсах програми Горизонт Європа;
 • особливості тематик 2023-2024 року та як використовувати інформацію з робочої програми кластеру 2;
 • як шукати партнерів для спільних проєктів;
 • лайфаки з підготовки і поширення профілів та участі у заходах ЄК;
 • Горизонт Європа та інші програми у сфері культури і креативних індустрій.

Юрій Скоренький, Завідувач кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, аналітик лабораторії кіберфізичних систем ТНТУ, заступник голови ГО “Тернопільський освітній навчально-демонстраційний центр науки”.

У виступі спікера було представлено

 • специфіка топіку HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03: Leverage the digital transition for competitive European cultural and creative industries та суміжних топіків;
 • сучасні інформаційні технології, штучний інтелект, великі дані та інші для сфери електронної демократії та креативних індустрій;
 • використання технологій віртуальної та доповненої реальності для креативних індустрій, освіти та культурної спадщини.

Учасники вебінару були активними, в ході вебінару були виступи з пропозиціями від учасників, а ряд питань є цікавими і для широкого загалу. Рекомендуємо переглянути відповіді спікерів у відеозапису.

Доступ для завантаження презентацій заходу:

Презентація Івана Кульчицького
https://drive.google.com/file/d/1vFp2qgFKEOhIVUqrHDG_xAVBDLcO-1ve/view?usp=share_link

Презентація Юрія Скоренького
https://drive.google.com/file/d/1HNeoI4fzzsMhvlS5l__07PuwpDcW2kXd/view?usp=share_link

Внизу цієї сторінки є посилання на відеозапис у You Tube.
При перегляді відео розгорніть опис відео і зможете побачити таймінг представлення окремих тем порядку денного і переглянути ті частини відеозапису, які цікавлять Вас найбільше.

Проведений захід є одним із серії заходів, які ГО АЄІ проводить в рамках проєкту “Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС”, що фінансується  Європейським Союзом  та Міжнародним Фондом «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію
Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.