Система електронної обробки інформації (СЕОІ)

Обов'язковий крок на шляху цифрової трансформації громади

Розрахувати вартість:

  Опис програмного забезпечення Система електронної обробки інформації місцевих рад

  На сьогоднішній день до складу оновленого програмного забезпечення входять:

  1. Програмні засоби ведення погосподарського обліку (згідно інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських (селищних) радах затвердженої наказом Державногокомітету статистики України від 08.12.2010 року) у складі:

  1.1 Підсистеми обліку громадян, що проживають на території місцевої ради.
  1.2 Підсистема обліку членів особистих селянських господарств.
  1.3 Підсистема обліку трудової міграції населення, що проживає, на території місцевої ради.
  1.4 Підсистеми обліку пільговиків, що проживають на території ради.
  1.5 Підсистеми обліку житлового фонду на території ради.
  1.6 Підсистеми обліку худоби.
  1.7 Підсистеми обліку техніки.
  1.8 Підсистеми обліку земель, що знаходяться у власності та користуванні членів домогосподарства.

  2. Програмні засоби формування та видачі довідок для органів місцевого самоврядування:

  2.1 Довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житлових приміщеннях/будинках осіб та землекористувачів.
  2.2 Довідки про реєстрацію та землекористування.
  2.3 Довідки про розмір платежів за житлово-комунальні послуги.
  2.4 Виписки з будинкової книги.
  2.5 Довідки про наявність земельних ділянок.
  2.6 Довідки про особисте селянське господарство.
  2.7 Довідки про вирощену продукцію.
  2.8 Довідки про вирощену худобу.
  2.9 Довідки про розрахунковий місячний дохід члена особистого селянського господарства.
  2.10 Довідки про відношення до особистого селянського господарства.
  2.11 Довідки для отримання допомоги при народженні дитини.
  2.12 Довідки для отримання допомоги на поховання.
  2.13 Довідки про заборони та арешти на житло.
  2.14 Довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку.
  2.15 Довідки довільної форми.

  3. Програмні засоби автоматизованого формування актів цивільного стану, що фіксуються на території місцевої ради:

  3.1 Актів цивільного стану про народження.
  3.2 Актів цивільного стану про одруження.
  3.3 Актів цивільного стану про смерть.

  4. Програмні засоби автоматизованого формування статистичних форм:

  4.1 Кількість домогосподарств та чисельність населення.
  4.2 Форма №1-житлофонд.
  4.3 Форма №6-сільрада «Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства».

  5. Програмні засоби отримання вихідних форм (списків):

  5.1 Список домогосподарств на території ради.
  5.2 Список жителів-членів домогосподарств.
  5.3 Список тимчасово відсутніх жителів.
  5.4 Список жителів, що мають пільги.
  5.5 Список жителів-Інвалідів війни.
  5.6 Список жителІв-інвалідів всіх груп.
  5.7 Список осіб не членів ОСГ.
  5.8 Список осіб зареєстрованих тимчасово.
  5.9 Списки жителів, які формуються запитом користувача:
  – за територією;
  – за віком;
  – за статтю;
  – за наявністю пільг.
  5.10 Список домогосподарств та площ земельних ділянок у їх користуванні.
  5.11 Список власників земельних ділянок.
  5.12 Список домогосподарств та наявних у них худоби та птиці.
  5.13 Список домогосподарств, що утримують 1,2,3 і більше корів.
  5.14 Список домогосподарств та наявність сільськогосподарської техніки.
  5.15 Список домогосподарств та наявність посівів.
  5.16 Список домоволодінь на території ради.
  5.17 Список землеволодінь на території ради.
  5.18 Список закритих, закинутих об’єктів.
  5.19 Список осіб, яким надано земельні ділянки для ведення ОСГ.
  5.20 Список садівничих товариств.
  5.21 Список адрес домогосподарств для проведення обстежень.
  5.22 Списки домогосподарств для контролю внесеної інформації.

  6. Програмні засоби обліку земельних ресурсів (згідно форми 6-зем„3віт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності”) у складі:

  6.1 Підсистеми обліку громадян, що володіють земельними ділянками на території ради (жителів та не жителів місцевої ради).
  6.2 Підсистема персоніфікації приналежності земельних ділянок на території місцевої ради.
  6.3 Підсистеми обліку власників житлового фонду на території ради.
  6.4 Підсистеми обліку земельних ділянок, що знаходяться у власності чи користуванні юридичних та фізичних осіб.
  6.5 Підсистема обліку правових підстав на володіння земельними ділянками.

  7. Формування зведених даних місцевої ради в розрізі населених пунктів.

  8. Розширення функціональних можливостей СЕОІ МР у наступних напрямках.

  • Ведення на базі ПЗ СЕОІ МР реєстру жителів територіальної громади.
  • Автоматизація виконання цілого ряду процедур пов’язаних із реєстрацією місця проживання громадян (формування талонів прибуття та вибуття, довідок про реєстрацію місця проживання і т.п.).
  • Автоматизоване формування файлів поновлення загальнодержавного реєстру виборців (форма 3.1, форма 3.4, форма 3.5).
  • Автоматизоване формування файлів поновлення загальнодержавного демографічного реєстру (додаток 2, додаток 3).
  • Розширення функціональних можливостей програми СЕОІ МР по обліку земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель.
  • Автоматизоване формування інформаційних файлів для виконання підготовчих робіт для проведення Всеукраїнського перепису населення.