Підсумки та матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблема і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір», м.Одеса, 11-13 вересня 2017

11-13 вересня 2017 року в місті Одеса відбулася XXII Міжнародна науково-практична конференція «Проблема і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір».

На конференцію було представлено 57 доповідей, які були надруковано у окремої збірці до початку конференції, та роздано її учасникам у час реєстрації. Всього у роботі пленарного та секційних засідань було близько 100 учасників з України, Білорусі, Грузії, Сербії.
Організаторами конференції були: Національна академія наук України, Міністерство освіти та науки України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України», Одеський національний політехнічний інститут та Громадська організація «Агенція Європейських Інновацій».
Учасники конференції констатували, що за рік, після останньої конференції в Одесі, суттєво пожвавилася діяльність громадських організацій та незалежних експертів щодо використання у практиці створення в Україні належних умов щодо науково-технічної та інноваційної діяльності положень Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.
На жаль, з часу, що минув після XXI конференції не відбулося позитивних зрушень в темпах інноваційного процесу в Україні. Продовжувалось падіння наукового забезпечення інноваційного розвитку, яке досягло сьогодні катастрофічних масштабів: кількість дослідників, що припадає сьогодні в Україні на 1 мільйон населення стало вже втричі меншим ніж в середньому по країнам ЄС, удвічі меншим, ніж в Росії і в півтора рази меншим, ніж у Білорусі.
На XXII конференції було підтверджено важливу роль громадських організацій та незалежних експертів у налагодженні комунікацій між держаними організаціями та стейкхолдерами для кращого використання можливостей  умов Угоди про асоціацію між ЄС і Україною у  сфері науки та технологій  та  прискорення розвитку економіки України.

З боку громадських організацій та незалежних експертів було сформульовано низьку проблем і завдань, що потребують уваги з боку органів державної влади,  державних організацій, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів.

Тези конференції:

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.