Опис проєкту

Основною метою проєкту є формування умов для зміцнення малого та середнього підприємництва під час рецесії, яка спричинена пандемією COVID-19, а також на етапі економічного відновлення. Економічна історія підтверджує, що кожна криза суттєво впливає на малі підприємства, спричиняючи зростання банкрутства та безробіття в цілому. Незважаючи на зусилля національних урядів щодо пом’якшення негативних наслідків, цієї підтримки недостатньо, щоб уникнути глибокої кризи. Багато державних установ на регіональному та місцевому рівнях повинні брати активнішу участь у підтримці підприємств, що переживають кризу.

Важливим очікуваним результатом проєкту стане аналіз місцевого досвіду міст і територій держав Вишеградської четвірки (V4) для подальшого обміну практичними заходами та інструментами  підтримки МСП у посткризовому контексті. Всі ці заходи будуть корисні не лише під час першого впливу негативних економічних наслідків, але й у наступний період відновлення економіки , коли розроблені інструменти та партнерські відносини можуть бути корисними на місцевому рівні. У післякризовий період знадобиться залучення нових ресурсів, нових підходів, комплексних рішень для адаптації своїх економічних стратегій до нової реальності. Дуже важливо використовувати невивчений потенціал державних установ для підтримки МСП шляхом переосмислення партнерських відносин на місцевому та регіональному рівнях. Проект забезпечить чіткі вказівки щодо того, як державні установи можуть генерувати та розподіляти інноваційні ресурси для МСП.

Проєкт передбачає підготовку двох продуктів:

– Методологічний план – продукт включатиме технічні рекомендації та вказівки для кожного партнера по проекту щодо того, як виконувати кожне завдання в проекті, враховуючи поточну економічну ситуацію в регіонах-партнерах

– Набір практичних кейсів (case-study) – це каталог прикладів використання публічних ресурсів місцевими МСП, впорядкованих за допомогою Методологічного плану.

Проект співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини за допомогою Вишеградських грантів Міжнародного Вишеградського фонду. Місія фонду – просувати ідеї сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

Інформація про проєкт

Тип проєкту: Координація та підтримка

Програма: Вищеградський фонд

Тематика: Публічна політика, регулювання і право. Формування нових підходів до наявних регіональних викликів.

Фінансування: Вишеградський фонд

Тривалість: 1 Жовтень 2020 – 31 Березень 2021

Website