Практичні рекомендації щодо участі у конкурсах дослідницьких та інноваційних програм ЄС.

Рекомендації підготовлено на основі власного досвіду ГО Агенції Європейських Інновацій та досвіду  експертів з якими співпрацює наша організація. Також враховано досвід і рекомендації провідних експертів Європейського Союзу.

Ці рекомендації в основному направлені на побудову стратегії і тактики успішної участі у конкурсах програми Горизонт Європа, але більшість порад є дієвими і для успіху в інших програмах ЄС.

1. Ознайомтесь із загальною інформацією про конкретну програму ЄС шляхом перегляду матеріалів на її офіційній сторінці.

При ознайомленні пропонуємо звернути увагу на наступне:

 • Програми є інструментами реалізації певних стратегій (читайте policy documents)
 • Використовуйте офіційні публікації про конкурси. Аналізуйте конкурсну документацію, в т.ч. процедури подання заявок.
 • Відвідуйте окремі розділи на сторінці опису програм. Там знайдете багато корисної інформації (опис профінансованих проєктів, аналітика, матеріали заходів і т.п.)
 • Уточніть для себе які є інструменти підтримки: посібники для аплікантів, контактні пункти, цільові проєкти допомоги, національні інструменти підтримки і т.п.
 • Вивчайте досвід успішних організацій, враховуйте особливості окремих програм

Перелік програм з посиланнями на їх базові сторінки:

Горизонт Європа, Цифрова Європа, COST, EIT, LIFE, EU4Health, EUREKA.

Всі ці програми тематично узгоджуються із програмою Горизонт Європа в контексті досягнення стратегічних цілей та змін у відповідних секторах.

2Знайти свою тему (топік) конкурсу, за якою бачите перспективу підготовки проєктної заявки.

Є два  взаємодоповнюючі шляхи пошуку свої теми:
– провести пошук на порталі фінансування і тендерів;
– переглянути опубліковані робочі програми очікуваних та відкритих конкурсів програм ЄС.

Пошук на порталі фінансування  і тендерів

Доступ до завантаження робочих програм (Workprogramme)

Перелік типових рекомендованих дій:

 1. Детально проаналізувати умови конкурсу за вибраним топіком (опис проблеми, очікувані результати, фокус робіт, чи є спеціалізовані вимоги до складу консорціуму, який тип проєктів передбачається, яким є можливим бюджет та тривалість проєкту)
 2. Обговорити ці умови та тематику у колі своїх колеги з  метою аналізу ваших можливостей участі та змісту пропозицій.
 3. Вибрати варіанти власної участі (координатор, ключовий партнер, партнер, виконавець на субпідряді).
 4. Підготувати опис власної ідеї, або фрагменту дій з вашого сторони, або просто опис вашого потенціалу в контексті даного топіку.
 5. Сформувати план дій з поширення ваших пропозицій (наприклад, надіслати електронні листи потенційним партнерам, опублікувати на порталі фінансування та тендерів та ін.).

3. Рекомендації щодо підготовки профілів та знаходження партнерів.

 Види профілів та їх синергетичні зв’язки:

 • Базові джерела інформації: сайт організації, профіль організації у соціальних мережах, індивідуальних науковий профіль дослідника, ваш особистий профіль у соціальних мережах  та на тематичних порталах і мережах.
 • Профілі на тематичних заходах. Приклад – стенд на виставці. Зараз це онлайнові брокерські зустрічі та виставки. Поєднання загальної інформації з конкретними пропозиціями.
 • Профіль, адресований конкретному топіку. Це 500-символьний опис на сторінці конкурсу за конкретним топіком (бажано в текст включити контактні дані)
 • Профіль для адресації партнерам та включення у опис проєкту. (Назва, скорочена назва. PIC, ключові особи до проєкту, до 5-и релевантних публікацій чи продуктів, до 5-и релеватних проєктів чи видій діяльності, додаткова інфраструктура корисна для проєкту)

Дії та ресурси для пошуку партнерів.

Слід проводити активну комунікаційну політику,  особливо з використанням сучасних онлайнових інструментів: обмін електронною поштою, надсилання пропозицій через внутрішні комунікаційні механізми порталів, публікація поступів та коментарів у соціальних мережах.

Доцільно звернути особливу увагу на інформаційні та брокерську заходи, які проводить Європейська Комісія та мережі національних контактних пунктів.

Перелік основних ресурсів для пошуку партнерів:

 • Сторінки конкурсів на порталі фінансування і тендерів (опція Partner Search)
 • Бази проектів у CORDIS
 • Тематичні портали NCP та національні портали програми Горизонт Європа та інших програм
 • Цільові інноваційні мережі та партнерства
 • Публікації у різних виданнях
 • Матеріали заходів ЄК та участь у заходах ЄК та національних заходах провідних країн
 • Участь у цільових брокерських заходах
 • Приєднання до COST Actions

Аналітичний матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.