Проєкт: Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці

Актуальність проєкту

У розвинутих країнах світу і Європи ефективна інноваційна політика є інструментом перетворення інтелектуального та підприємницького потенціалу у нові конкурентні товари і послуги. У той же час українська національна інноваційна політика формується фрагментарно через неузгодженість планів та відсутність синергії у діяльності основних стейкхолдерів інноваційної діяльності. Це призводить до недостатнього використання можливостей угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, угоди про Асоціацію до програми Горизонт 2020, а також створює загрози щодо можливої Асоціації до нової Рамкової Програми ЄС на 2021-2027 рр. HORIZON EUROPE.

Мета проєкту

Сформувати сталі механізми співпраці між основними урядовими стейкхолдерами інноваційної сфери України та проєвропейським експертно-громадським середовищем для вироблення узгоджених пропозицій щодо формування національної інноваційної політики з врахуванням можливостей асоціації до програми Горизонт 2020 і та оцінки викликів щодо участі у наступній Рамковій програмі HORIZON EUROPE.

Діяльність в межах проєкту.

Підготовка аналітичних та рекомендаційних документів

 • Аналіз інноваційної екосистеми України з профілями основних стейкхолдерів.
 • Аналіз впливу на формування національної інноваційної  політики України процесів цифровізації суспільно-економічних відносин та Плану заходів з розвитку цифрової економіки
 • Аналіз можливостей адаптації до умов України європейського досвіду поєднання цифрових технологій, креативних індустрій та розвитку сфери культури
 • Пропозиції щодо основних компонент Української рамкової програми стимулювання інновацій та плану її реалізації.
 • Пропозиції до  плану імплементації Стратегії інноваційного розвитку України
 • План розвитку Індустрії 4.0 в Україні
 • Комплексні рекомендації проєкту щодо розвитку  інноваційної діяльності в Україні на основі змін у національній інноваційній політиці з врахуванням можливостей участі у HORIZON 2020 та HORIZON EUROPE.

Проведення заходів (передбачено 5 публічних заходів+ одна прес конференція)

 1. Відкриваючий захід проєкту.
  Представлення Української рамкової програми (УРП) та плану дій проєкту. Захід буде проведено за участю основних стейкхолдерів сфери інновацій та українськими виконавцями проєктів Горизонт 2020. Одна з важливих тем заходу – на основі досвіду участі в Горизонт 2020 провести оцінку можливостей використання в Україні інструментів Рамкових Програм ЄС.
 2. Проведення заходу щодо включення у план заходів з реалізації Стратегії інноваційного розвитку України практичних інструментів УРП , в т.ч. для розвитку сектору Індустрії 4.0 та інновацій в ІКТ. Захід проходитиме за участі АППАУ, ДІФКУ, МОНУ,МЕРТУ, Мінкульту, УКФ та інших стейкхолдерів інноваційної діяльності.
 3. Проведення широкого публічного заходу з обговорення плану розвитку Індустрії 4.0 в Україні, в т.ч. синергії цього плану із планами розвитку Індустрії 4.0 в ЄС
 4. Захід щодо специфіки інструментів підтримки інноваційної діяльності у креативних індустріях та у сфері культури.
  Планується обговорити європейський досвід та потенціал українських організацій за участю УКФ, Мінкульту, МОН, Хай тек офісу, ДІФКУ та інших стейкхолдерів.
 5. Зустріч основних стейкхолдерів щодо обговорення рекомендованих компонент УРП, узгодження основних рекомендацій проєкту та засад діяльності мережі співпраці.

Листівка проєкту

Кожному заходу передуватиме підготовка відповідних аналітичних та рекомендаційних документів, активна комунікація з основним стейкхолдерами, участь у робочих зустрічах та в заходах інших організацій з метою винесення на заходи проєкту зважених і обґрунтованих пропозицій.

Слідкуйте за новинами проєкту на сторінці Агенції у Facebook

та за хештегом

#InnoEUpolicyUA

на сайті АЄІ та у Facebook

Проєкт виконує ГО “Агенція Європейських Інновацій” за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.