Проєкт "Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України"

Проєкт триватиме з 1 травня 2017 року по 31 травня 2018.

Матеріали проєкту.

Коротка анотація про проєкт:

Актуальність проєкту для суспільства

Україна розпочала євроінтеграційні реформи у сфері науки і технологій, підписано угоди про Асоціацію у програмі Горизонт 2020та у програмі COSME, але темпи реформ дуже повільні і Україна втрачає свій науково-технічний потенціал та не використовує всі можливості Угоди про асоціацію для прискорення науково-технологічного розвитку. Для покращення стану справ та використання всіх можливостей наявних Угод з ЄС необхідно покращити рівень синергії між діями урядових структур шляхом ширшого залучення до діалогу представників громадянського суспільства та експертного середовища.

Діяльність в межах проєкту

Мета проєкту – розвиток потенціалу платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у сфері інноваційного науково-технічного розвитку України шляхом налагодження багатостороннього діалогу між зацікавленими сторонами на основі пропозицій громадського та експертного середовища.

Для виконання проєкту залучено більш як 15 високопрофесійних експертів, які представляють членів РГ6 УС ПГС та представників університетів, НДІ та бізнесу, які мають активну громадянську позицію і мають напрацювання за темою проєкту.

У проєкті планується провести моніторинг та аналіз імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації за тематикою проєкту, аналіз додаткових можливостей від угоди про асоціацію у програмі Горизонт 2020 та угоди про асоціацію у програмі COSME, аналіз трендів розвитку політики Європейського дослідницького та інноваційного простору, аналіз імплементації  рекомендацій аудиту  науково-технічної та інноваційної системи України, звернути особливу увагу на проблеми молодих вчених України та міграцію наукових кадрів.

З метою досягнення позитивних змін в Україні передбачено організацію публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання Україною міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах тематики проєкту. Важливою частиною цих дискусій  стануть регіональні семінари у містах Харків, Одеса, Вінниця, Львів.  На цих семінарах будуть представлені підходи до формування національної та регіональної інноваційних екосистем, в т.ч. з врахуванням можливостей СхП для співпраці  у сфері інновацій.

Останній етап проєкту направлений на підготовку та поширення рекомендацій  у вигляді аналітичних документів і пропозицій до змін законодавства і практики дій урядових структур України та ключових організацій.  У цьому плані передбачено співпрацю з європейськими проєктами програми Горизонт 2020 RI-Links2UA  і EaP PLUS.

Важливою особливістю проєкту є широкий спектр каналів поширення інформації про проєкт, який передбачає різні інструменти мережі Інтернет, традиційних ЗМІ та персональних контактів і участі в різних заходах інших проєктів.

Очікувані результати проєкту

Основним результатом проєкту стане значне зростання потенціалу УС ПГС  на основі формування механізмів постійних багатосторонніх діалогів між зацікавленими сторонами інноваційного науково-технічного розвитку України,  шляхів інтернаціоналізації та відкриття світові його потенціалу. У проєкті буде підготовлено 3 аналітичні моніторингові документи, 4 рекомендації і пропозиції для зацікавлених сторін, проведено 7 круглих столів та дискусій за участю 190 осіб, 3 інформаційні дні та семінари за участю 145 осіб, дві прес-конференції, аудіо-відео матеріали проєкту  та більше 30 публікацій у різних засобах (Інтернет-портали і сайти, онлайн та традиційні ЗМІ та ін.)

Наявність (потенційна можливість) фінансування проєкту з інших джерел, в т.ч. з боку інших донорських організацій

Діяльність проєкту буде підтримана супутніми заходами проєктів RI-Links2UA  і EaP PLUS.

Партнерські організації, що братимуть участь у реалізації проєкту  

Проєкт буде виконуватись за підтримки 14 організацій, серед яких 3 з країн ЄС, а саме: Center for social innovation (Австрія, координатор RI-Links2UA проєкту). Inno TSD (EaP PLUS project consortium), Subcarpathian Eco-Energetics (Польща), Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, НУ «Львівська Політехніка», ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», ГС «Центр розвитку інновацій», ГО «Наукова унія», ГО «Спілка підприємців Харківської області», Науково-дослідний центр ХДУХТ «Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні», ТзОВ «Юнівей консалтинг – груп», Чорноморське відділення Української екологічної академії наук, Неформальне громадське об’єднання «ERA of Ukraine», ГО Суспільна інноваційна мережа України.

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.