Система електронної обробки інформації місцевих рад та об'єднаних територіальних громад (СЕОІ)

Опис програмного забезпечення Система електронної обробки інформації місцевих рад

Система електронної обробки місцевих рад (СЕОІ МР) є інтегрованою системою обробки інформації сільських, селищних та міських (місцевих) рад, що включає в себе облік: – домогосподарств, що ведуть господарську діяльність на території місцевої ради – домоволодінь – господарств місце проживання власника (власників) яких зареєстровано за межами місцевої ради – землеволодіннь, місце проживання власника (власників) яких зареєстровано за межами місцевої ради  – закинутих об’єктів – домоволодіння або землеволодіння, яким тривалий час ніхто не користується, , а правонаступники ще не визначені – облік об’єктів житлового фонду на території ради облік худоби та птиці у власності домогосподарств облік сільськогосподарської техніки у власності членів домогосподарств облік земельних ділянок, що знаходяться у володінні чи власності громадян у розрізах категорій цільового призначення ділянок, власників та користувачів (орендарів) земельних ділянок.

Використання системи електронної обробки місцевих рад дає можливість:

  • спростити та значно прискорити надання адміністративних послуг жителям місцевої ради (формування та видачу різноманітних довідок, та інших документів)
  • отримувати керівними органами місцевої ради об’єктивних даних про рівень соціально-економічного розвитку місцевої ради
  • отримувати достовірну інформацію про чисельність населення місцевої ради, його статево-вікову структуру, зайнятість та інше.
  • отримувати аналітичну інформацію про використання земельних ресурсів ради
  • формувати інформаційні масиви для нарахування податку на землю та нерухоме майно
  • автоматизувати формування статистичних звітів на основі первинної інформації наявної в базі даних СЕОІ МР

З точки зору погосподарського обліку СЕОІ МР представляє собою множину погосподарських обліків, тобто в ній інформаційно представлений погосподарський облік за період 2011-2015 років, та ведеться погосподарський облік на період 2016-2020 років.

Важливою особливістю СЕОІ МР є те що у ній, в рамках погосподарського обліку, реалізований облік жителів місцевої ради, що зареєстровані як проживаючі на території даної ради. Це надає реальні можливості автоматизації процедур реєстрації місця проживання (перебування) громадян на території ради оскільки більш ніж 90% інформації необхідної для здійснення вказаних процедур вже є в базі даних СЕОІ МР.

В рамках даних робіт вже реалізоване автоматизоване формування наступних документів:

  • відомості про реєстрацію місця проживання особи
  • талон з реєстрації місця проживання
  • адресна картка (додаток 2 до порядку)

Здійснюються роботи по реалізації автоматизованого формування та зберігання всіх документів пов’язаних із реєстрацією місця проживання (перебування) громадян на території ради. Виконання даних робіт буде означати створення в рамках СЕОІ МР демографічного реєстру територіальної громади.

В рамках СЕОІ МР реалізована можливість ведення обліку військовозобов’язаних жителів місцевої ради в обсязі передбаченими відповідними нормативними документами.

Звернемо увагу на статтю 4 пункт 5 закону “Про добровільне об’єднання територіальних громад” де вказано наступне:

“5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання”

Без створення відповідного технічного, інформаційного та програмного забезпечення виконати дану вимогу закону буде дуже проблематично. І правильним було б розпочати та здійснити роботи по створення вищевказаних забезпечуючи підсистем функціонування об’єднаних громад ще до початку такого об’єднання.

Контакти: +380959388233

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.