Обговорення проєкту Положення МОН про конкурсний відбір НДР для Горизонт 2020

Міністерство освіти і науки України опублікувало для громадського обговорення Положення  про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт, які фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі України в програмі Горизонт 2020.

За умовами угоди про Асоціацію України до програми Горизонт 2020 50% внеску України у бюджет цієї програми Європейська Комісія повертає назад у виді технічної допомоги, яка мала б бути скерована на розширення можливостей участі українських організацій у Горизонт 2020.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-nakazu-shodo-konkursnogo-vidboru-naukovih-robit-yaki-finansuyutsya-v-mezhah-pidtrimki-yevropejskim-soyuzom-uchasti-ukrayini-v-gorizonti-2020

Це Положення базується на Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 227.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2016-%D0%BF/print

Стаття 5 цього порядку говорить, що кошти спеціального фонду, отримані за рахунок відповідного зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, спрямовуються на:

 • придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми “Горизонт 2020” вищими навчальними закладами та науковими установами з метою стимулювання їх участі у Програмі “Горизонт 2020”;
 • участь українських делегатів та експертів у засіданнях комітетів Програми “Горизонт 2020” та у роботі Ради правління Об’єднаного дослідницького центру;
 • реалізацію вищими навчальними закладами та науковими установами науково-технічних та інноваційних проєктів, визначених за результатами конкурсного відбору;
 • фінансову підтримку заходів, спрямованих на популяризацію Програми “Горизонт 2020” (тренінги, семінари, інформаційні дні тощо).

Отже одним із головних результатів використання коштів цього спеціального фонду має стати підвищення спроможності українських організацій брати участь у конкурсах програми Горизонт 2020 і саме під таким кутом зору слід оцінювати проєкт Положення  про конкурсний відбір наукових (науково-технічних) робіт.

Дане Положення є калькою із типових Положень МОН про конкурсний відбір науково-технічних розробок і  потребує значного доопрацювання  з врахуванням потреби збільшення участі українських організацій у програмі Горизонт 2020.

У проєкті даного Положення слід уточнити цільову мету конкурсу, уточнити і пов’язати з участю у програмі Горизонт 2020 критерії оцінки заявок, змінити процедуру підбиття результатів конкурсу.

 1. У проєкті Положення мета проведення Конкурсу сформульована як «формування пропозицій щодо надання фінансової підтримки науковим (науково-технічним) роботам (далі – наукові роботи) відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 227»
  Тобто де факто тут опираються на статтю 5 цього Порядку (див. вище).

На нашу думку мета проведення Конкурсу повинна також містити очікуване підвищення участі українських організацій у програмі Горизонт 2020.

 1. У пункті 1.7 проєкту Положення вказано тільки чотири критерії: відповідність тематичному напряму Конкурсу; наукова новизна наукової роботи;  практична корисність наукового (науково-технічного) результату;  спроможність залучених фахівців (авторського колективу) до виконання наукової роботи;  наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виконання наукової роботи.У той же час у пункті 3.4, який уже визначає перелік поданих документів, вказується необхідність подачі інформації про участь керівника проєкту у програмі Горизонт  2020, тобто це фактично буде одним із критеріїв оцінки, але це явно не прописано, що може створювати додаткові передумови для різних перекручень.

Пропонуємо додати ще один критерій: наявність досвіду подання заявок на конкурси програми Горизонт 2020.  Цей критерій може бути уточнений визначенням мінімальної кількості балів, які отримала проєктна заявка у конкурсах програми Горизонт 2020.

У всякому випадку в першу чергу повинні фінансуватись проєкти, які отримали  «Seal of excellence» від Європейської Комісії.

 1. Процедура підбиття підсумків Конкурсу (розділ IV проєкту Положення)

Якщо ми ставимо за мету підвищення результатів участі українських організацій у конкурсах програми Горизонт 2020, то безумовно до оцінки заявок які будуть подаватись згідно цього Положення слід долучити національні контактні пункти програми Горизонт 2020 і представників (делегатів) у програмні комітети Горизонт 2020. Так само слід долучити цих осіб і до оцінки результатів отриманих робіт.

Сама процедура оцінки має бути прописана більш чітко з визначенням дольового значення кожного з критеріїв ( у балах чи у процентах). Даний варіант дозволяє широкий спектр ручного регулювання і впливу на результати конкурсу.

 1. Незрозуміло чому у пункті 1.5. вказано що тривалість виконання наукових робіт – 24 місяці.

На нашу думку – тривалість робіт до 24 місяців, причому якщо серед очікуваних результатів – подання заявки на конкурс Горизонт 2020, то можливо після 12 місяців слід уточнити тематику робіт.

 1. Формуляр заявки не містить пункту про очікувану участь у програмі Горизонт 2020, є тільки посилання на попередній досвід керівника проєкту.

На нашу думку, одним із суттєвих результатів виконання заявки має стати участь проєктної групи у конкурсах програми Горизонт 2020.

 1. І загальне зауваження.

Даний конкурс не можна проводити у відриві від вирішення питання придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми “Горизонт 2020” вищими навчальними закладами та науковими установами з метою стимулювання їх участі у Програмі “Горизонт 2020”.

Слід також визначитись із максимальним розміром фінансування проєктів в рамках конкурсу за цим Положенням.

Залишайте свої коментарі. Також, свою думку можете надсилати на info@aei.org.ua

Слідкуйте за нашими новинами у

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.