Ініціатива «Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери України»

Шановні пані та панове!

ГО АЄІ спільно з партнерами започаткувала проведення аналітично-інформаційної  ініціативи «Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери України».

В ініціативі передбачається комплексний підхід, який з одного боку дозволяє ідентифікувати наявні програми та інструменти підтримки інновацій на всьому ланцюгу створення інновацій від ідеї до ринку, а з іншого боку, знайти синергетичні зв’язки між інструментами та ресурсами, які надають різні державні структури та донори і, які, на жаль, дуже часто діють розрізнено і в підсумку мають менший вплив ніж очікувалось.

Ініціатива буде виконуватись у співпраці з організаціями партнерської мережі ГО Агенція Європейських Інновацій з використанням результатів попередніх проєктів (“Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці” та “Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України“), які виконувала Агенція  в попередні роки.

А першу чергу будуть залучатись члени Української національної платформи Східного Партнерства  та Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Серед партнерів також представники університетів, НДІ та руху Індустрія 4.0.

Агенція розраховує на співпрацю та організаційну підтримку  Міністерства освіти і науки України, яке у співпраці з експертами підготувало Стратегію розвитку сфери інноваційної  України до 2030 року, а зараз на узгодженні перебуває План реалізації цієї стратегії.

При виконанні цієї ініціативи будуть також враховуватись плани дій інших органів центральної влади України та діяльність ключових інноваційних структур та фондів.

В результаті виконання цієї ініціативи очікується отримати:

  • Аналітичний документ – порівняльний огляд наявних та очікуваних програм та інструментів підтримки розвитку інновацій в Україні.
  • Матеріали двох заходів із обговорення матеріалів проєкту
  • Результати опитування ключових організацій щодо особливостей національних програм та інструментів підтримки інноваційної діяльності
  • Рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування, а також донорів щодо підтримки інноваційної діяльності.
  • Інформаційний довідник для осіб, які хочуть здійснювати інноваційну діяльність щодо доступу до інструментів підтримки інновацій в Україні.
  • Розширення кола зацікавлених організацій у розвитку інновацій в Україні
  • Вдосконалення державних програм та пропозицій, направлених на підтримку інновацій

 

Інформація про хід виконання ініціативи буде оприлюднюватись на веб сайті ГО Агенція Європейських Інновацій та в соціальних мережах: Сторінка  ГО АЄІ у Facebook (https://www.facebook.com/InnoEU.UA  та група “Гранти та інвестиції для розвитку України”(https://www.facebook.com/groups/1717090298608280)

Період реалізації ініціативи: серпень-жовтень 2020 року

Контактна особа: Іван Кульчицький, E-mail: i.kulchytskyy@aei.org.ua

Ініціатива «Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери України» виконується  в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейською Комісією.

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.