Опитування потреб в інформації про дослідницькі та інноваційні програми ЄС

Шановні колеги!

Дозвольте повідомити, що ГО Агенція Європейських Інновацій разом з партнерами  розпочинає виконання короткотермінового (01.08. – 31.12.2022)  проєкту “Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС”.

Проєкт має на меті  залучити ширше коло українських організацій до участі у конкурсах дослідницьких та інноваційних програм ЄС через комплекс заходів з інформаційної та консультативної підтримки,  а також просування партнерських профілів українських організацій у міжнародних інноваційних мережах та базах. Плануємо разом з активними організаціями ідентифікувати основні бар’єри та труднощі українських організацій щодо підготовки та виконання дослідницьких та інноваційних проєктів у рамках програм ЄС та надати рекомендації ключовим стейкхолдерам України та ЄС. 

Основна увага у проєкті буде надаватись конкурсам програми Горизонт Європа, а також дотичних  до неї програм, таких як COST, LIFE, Digital Europe, EU4Health  та інших.

З детальним описом проєкту Ви можете ознайомитись за посиланням: https://aei.org.ua/portfolio/pidtrimka-uchasti-u-programah-eu/

Хочемо звернути вашу увагу на сервіси, які проєкт пропонує українським організаціям:

  1. Можливість участі у  інформаційних та тренувальних  заходах.  Будуть детально представлені конкурси програм, які відкриті для подання у 2022 році та очікувані конкурси у 2023-2024рр
  2. Надання допомоги в ідентифікації релевантних тематичних конкурсів, формуванні партнерських профілів та їх просуванні у міжнародних інноваційних та дослідницьких мережах
  3. Консультації з різних аспектів підготовки проектних заявок
  4. Спільний пошук рішень подолання труднощів, які виникатимуть в ході підготовки проєктних заявок чи реалізації акцептованих проєктів
  5. Проведення цільових заходів, відповідно до потреб українських організацій 

Всі сервіси проєкту будуть надаватись українським організаціям на безкоштовній основі, за умови виконання реєстраційних процедур. 

Стартові тематичні заходи проєкту будуть проведені у другій половині серпня та у вересні 2022 року. Для врахування потреб українських організацій та планування програми заходів просимо заповнити цю анкету: https://forms.gle/8fUvBmVq9fACeBuH9

На першому заході проєкту ми представимо анотований огляд програм ЄС та план дій нашого проєкту. На основі ваших відповідей також сформуємо базовий план і тематику перших заходів проєкту у серпні-вересні 2022р.

Проєкт “Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС” фінансуєтсья  Європейським Союзом  та Міжнародним Фондом «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Матеріали попередніх  проєктів ГО АЄІ  доступні за посиланням:  https://www.youtube.com/user/AgencyEuropeanInno 

Брошура попереднього проєкту ГО АЄІ “Як знайти власний шлях до успіху у програмах ЄС для реалізації цифрових інновацій”

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу»

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.