Опис проєкту

ЗАГАЛЬНА МЕТА: Покращення умов для розвитку та використання відновлюваних джерел енергії на території двох регіонів, охоплених проєктом, що сприятиме соціально-економічному розвитку Кроснянсько-Перемишльського субрегіону в Польщі та Львівської області в Україні завдяки реалізації спільної ініціативи інституцій, які сприяють розвитку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

1. Розвиток суб’єктів, які підтримують підприємців, державні структури, недержавні організації, вищі навчальні заклади щодо використання відновлюваних джерел енергії.

2. Зміцнення співробітництва між підприємцями, державними структурами, вищими навчальними закладами і недержавними організаціями, а також інституціями, які надають підтримку ВДЕ (кластерам) у 2-х прикордонних регіонах.

3. Отримання підприємцями, державними структурами, недержавними організаціями, вищими навчальними закладами та інституціями, які підтримують ВДЕ у 2-х прикордонних регіонах, стійких контактів та необхідних знань, умінь і усвідомлення щодо ширшого використання і розвитку відновлювальних джерел енергії, а також здійснення транскордонного співробітництва, яке ґрунтується на проведеному у рамках проєкту аналізі у 2-х регіонах.

4. Популяризація і розповсюдження знань щодо використання і розвитку відновлювальних джерел енергії та доступу до інформації на тему ВДЕ у 2-х регіонах, охоплених цим проєктом.

Конкретні цілі цього проєкту безпосередньо впливають на реалізацію визначеної загальної мети і виникають з ідентифікованих проблем цільових груп проєкту. Цілі цього проєкту передбачають підтримку підприємців, державних структур, недержавних організацій, вищих навчальних закладів у 2-х регіонах щодо діяльності на користь зміцнення співпраці між ними, покращення умов розвитку ВДЕ, сприяння процесам створення сприятливих умов для розвитку ВДЕ. Підтримка, що передбачена у цьому проєкті, закріплює переконання у обґрунтованості і цілеспрямованості налагодження транскордонного співробітництва.

У ході реалізації проєкту будуть організовані конференції, семінари, опрацьовані публікації, інформаційні матеріали, інтернет-портал, аналіз потенціалу ВДЕ, ознайомлювальні візити (Studyvisits) і ярмарки. Усе це побудує клімат, що сприяєкооперації та зміцненню співпраці між цільовими групами у 3 регіонах, охоплених цим проєктом.

ПРОЄКТ ОХОПЛЮЄ:

  • Підтримку кластерів відновлюваних джерел енергії;
  • Аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії у контексті транскордонного співробітництва PL-UA;
  • Семінари та тематичні конференції у сфері відновлюваних джерел енергії;
  • Ознайомлювальні візити з метою обміну передовим досвідом;
  • Ярмарки відновлюваних джерел енергії;
  • Опрацювання практичного путівника розвитку відновлюваних джерел енергії;
  • Створення 3-мовного інтернет-порталу з платформою електронного навчання і базою транскордонного співробітництва у галузі відновлюваних джерел енергії;
  • Створення консультаційних пунктів відновлюваних джерел енергії.
Інформація про проєкт

Тип проєкту: Координація та підтримка

Програма: Програма Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

Тематика: Пріоритет 2. Покращення якості життя, Дія 2.1. Охорона довкілля на прикордонних територіях.

Фінансування: Європейський союз (Програма Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020)

Тривалість: 1 Жовтня 2013 – 31 Березня 2015

Вебсайт

Практичний посібник з розвитку відновлюваних джерел енергії з прикладами кращих практик