Опис проєкту

Тематика цифрової трансформації стала однією з найбільш пріоритетних у відносинах Україна-ЄС. Для України важливо ефективно використовуючи наявні можливості участі у доступних програмах ЄС з підтримки цифрових інновацій.

У проєкті ми прагнемо підвищити рівень поінформованості українських організацій щодо можливостей участі у європейських програмах підтримки цифрових інновацій шляхом створення інформаційно консультативного середовища, яке базується на прикладах успішних історій участі у відповідних конкурсах та підтримується мережею експертів і організацій, які мають досвід участі у таких програмах. Це середовище буде  використовуватись при  проведенні цільових заходів та в ході широкої інформаційної онлайн кампанії.

Проєкт покаже складові компоненти історій успіху українських організацій у таких  програмах, як Горизонт 2020, Горизонт Європа, Еразмус+, COST, Креативна Європа, EU4Busines, EU4Digital, EU4DigitalUA  та у програмах, які підтримуються урядами країн ЄС.

У проєкті передбачено наступні основні види  діяльності:

  • моніторинг і систематизація інформації про наявні програми ЄС з підтримки цифрових інновацій та про проєкти українських організацій, які підтримано цими програмами;
  • розвиток комунікацій з виконавцями проєктів з метою їх залучення до наших заходів та підготовки історій успіху;
  • розробка і  постійне вдосконалення методики опису історій успіху з використанням різних інструментів візуалізації та представлення основних складових елементів успіху для досягнення гармонійного поєднання змісту та форми;
  • проведення інформаційних кампаній за найбільш важливими напрямками цифрових інновацій з метою адвокації ширшого використання наявних можливостей;
  • налагодження і розвиток співпраці з активними структурами та ключовими організаціями у сфері цифрових інновацій України та ЄС, залучення представників ЄС до заходів проєкту;
  • проведення офлайн заходів у різних регіонах України за участю ключових організацій сфери цифризації;
  • розробка широкого спектру онлайн матеріалів та проведення онлайн вебінарів, дискусій, консультацій.

У тематичному фокусі проєкту цифрові інновації в високотехнологічних областях ІТ та у ключових сферах використання ІТ, а також успішні українські цифрові стартапи.
Ми плануємо звернути увагу на історії успіху у таких сферах як: електронні дослідницькі інфраструктури, хмарні обчислення, штучний інтелект, великі дані, високопродуктивні обчислення і мережі, кібер-безпека, смарт-сіті, Індустрія 4.0, цифрові інноваційні хаби, ІТ в енергетиці, ІТ в медицині, електронна демократія та урядування, нові цифрові медіа та інші актуальні області створення та використання цифрових інновацій.

Контактна особа в проєкті – президент ГО АЄІ Іван Кульчицький, email: i.kulchytskyy@aei.org.ua

 

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety . Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

 

Інформація про донорів:

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.

Міжнародний фонд  «Відродження» – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів, до реалізації яких долучилися понад 60 тисяч активістів та організацій  України на суму понад 200 мільйонів доларів США.

Сайт: www.irf.ua

Facebook: www.fb.com/irf.ukraine

Інформація про проєкт

Тип проєкту: Координація та підтримка

Програма: грантова компонента проєкту EU4USociety

Тематика:Інноваційна політика у сфері цифрових технологій

Фінансування: Європейський Союз, Міжнародний фонд Відродження, Проєкт EU4USociety

Матеріали проєкту:
Огляд програм ЄС
Рекомендації з підготовки проєктів
Підсумкова брошура проєкту

Тривалість: 1 Грудня 2020 – 28 Лютого 2022