Аналіз проблем молодих вчених України та рекомендації щодо їхнього вирішення


Основні проаналізовані проблеми:

І. Відтік кадрів з науки (“brain drain”), включаючи фінансову незабезпеченість, соціальну незабезпеченість та незахищеність, проблеми з житлом, нестачу інфраструктури, наукового устаткування та реактивів для проведення досліджень, обмеження мобільності, відсутність «соціальних ліфтів», можливостей для кар’єрного зростання.

ІІ. Низький рівень взаємодії науки та бізнесу, включаючи відсутність інформації про розробки вчених, проблеми з комунікацією – відсутність навиків у вчених говорити «мовою» бізнесу, відсутність структур, інституцій, які могли б виступити посередниками для продуктивної взаємодії, недосконале законодавче забезпечення, недостатня компетенція менеджменту університетів та наукових установ, відсутність стимулів для бізнесу, який вкладає у науку та наукоємне виробництво, поганий інвестиційний клімат в державі загалом.

ІII. Недостатність популяризації науки та низький рівень престижності професії науковця, включаючи відсутність системної державної політики популяризації науки, засилля псевдонауки, плагіату, «липових» дисертацій, відсутність як у вчених, так і у журналістів навиків комунікації одне з одним, брак часу для популяризації.

Експерти розробили рекомендації українським органам влади для їх вирішення, зокрема рекомендації для:
• Верховної Ради України
• Кабінету Міністрів України
• Національної ради з питань розвитку науки і технологій
• Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів
• Міністерства освіти і науки України
• Національної академії наук, галузевих академій наук, вищих навчальних закладів

Аналітичний матеріал підготовлено у рамках проєкту № 51321 «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy).

Автори:

Oleksandr Skorokhod

Олександр Скороход, к.б.н., н.с. Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, голова Ради молодих вчених НАН України, президент ГО “Unia Scientifica”. Експерт проєкту “Інноваційна політика“.

Serhiy Zhabin

Сергій Жабін, к.і.н., учений секретар Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва. Експерт проєкту “Інноваційна політика“.

Nina Isakova

Ніна Ісакова, к.е.н., с.н.с. Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва. Експерт проєкту “Інноваційна політика“.

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.