Аналіз середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020р. щодо виконання Угоди асоціації Україна – ЄС у сфері науки та технологій та впровадження інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку

Анотація:

Середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 року направлено на створення сприятливих умов досягнення Україною більш високого рівня економічного розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС та планує забезпечити імплементацію норм ЄС у країні. Одним з ключових моментів є план щорічного зростання ВВП на 4-5%, що наблизить Україну до досягнення економічних вимог Копенгагенських критеріїв, щодо спроможності українського виробництва конкурувати, як в середині Європейського Союзу, так і в умовах сучасної глобалізованої економіки в цілому. Середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 року визначає 85 пунктів пріоритетних дій, із яких 49 пунктів передбачені Угодою про асоціацію України з ЄС, із яких можна відзначити 16 основних пунктів, які можуть бути застосовані для реформування існуючої моделі економічного розвитку. Але у Плані пріоритетних дій уряду до 2020р. відсутні напрямки реформування промисловості, відсутня єдність пріоритетних дій, які визначають формування експортно-орієнтовану модель інноваційного розвитку економіки України, а відображення значення науки не пов’язано із пріоритетом «Економічне зростання». Шість пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України до 2020р. проводяться під координацією 13 головних розпорядників бюджетних коштів, а загальне фінансування наукової і науково-технічної діяльності за рахунок бюджетних коштів досягло історичних мінімумів 0,18% ВВП у 2017р., участь держави у структурі джерел фінансування розвитку інноваційної діяльності мінімальна. Така ситуаці привела до вкрай серйозних проблем у економіці, науці та розвитку інноваційної діяльності. Як результат, розвиток інновацій та науки гальмується, наука не слугує інструментом підвищення ВВП країни, інноваційна діяльність носить імпортний характер, має місце відтік наукової еліти та молоді. Запропоновано експортно-орієнтовану модель інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України та інтеграції до ЄС, як однин із механізмів вирішення проблем інноваційного розвитку економіки та науки України. Визначені бар‘єри та рекомендації до її впровадження. Важливою умовою виконання Угоди асоціації Україна – ЄС у сфері науки та технологій є підтримка інноваційного розвитку економіки за рахунок концентрації наукового потенціалу країни та фінансових ресурсів для її реалізації. Запропоновано висновки та рекомендації щодо корегування річних планів дій виконання середньострокового плану дій уряду до 2020р, впровадження яких може пришвидшити інтеграцію України до ЄС.

Основні розділи документу:

1. Мета виконання положень Угоди асоціації Україна-ЄС.
2. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні на період до 2020 р., стан їх фінансування та основні проблеми.
3. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності до 2021 р. та стан їх фінансування.
4. Реформування економіки та суспільства до 2020 р.
5. Експортно-орієнтована модель інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України та інтеграції до ЄС.
6. Основні бар‘єри, щодо впровадження експортно орієнтованої моделі інвестиційно-інноваційного економічного розвитку України та інтеграції до ЄС.
7. Висновки та рекомендації.

Аналітичний матеріал підготовлено у рамках проєкту № 51321 «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy).

Автори:

Yuriy Nikitin

Юрій Нікітін, д.т.н., експерт-консультант в області оцінки та написання проєктів до Європейських фондів, управління проєктами, інновацій, трансферу і комерціалізації технологій, директор ТОВ «Юнівей Консалтинг-Груп». Головний експерт проєкту “Інноваційна політика”.

Maryna Melnyk

Марина Мельник, м.н.с. ІНМ НАНУ, менеджер проєктів ТОВ «Юнівей Консалтинг-Груп». Експерт проєкту “Інноваційна політика“.

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.