Рекомендації щодо підходів до формування національної та регіональної інноваційних екосистем

Рекомендації щодо підходів до формування національної та регіональної інноваційних екосистем, в тому числі із врахуванням можливостей східного партнерства для співпраці у сфері інновацій підготовлено в рамках проєкту фонду Відродження №51321 «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України».

Важливою умовою виконання Угоди асоціації Україна-ЄС у сфері науки та технологій є підтримка інноваційного розвитку економіки України за рахунок концентрації наукового потенціалу країни на впровадження інструментів підтримки формування національної та регіональних  інноваційних екосистем, які дозволять переорієнтувати економіку України з сировинної на інноваційну.

Запропоновано інструмент підтримки формування національної та регіональних інноваційних екосистем: українська рамкова програма стимулювання інновацій та Національне агентство української рамкової програми стимулювання інновацій, впровадження якого може пришвидшити інтеграцію України до Європейського економічного простору.

Аналітичний матеріал підготовлено у рамках проєкту № 51321 «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy).

Автори:

Yuriy Nikitin

Юрій Нікітін, д.т.н., експерт-консультант в області оцінки та написання проєктів до Європейських фондів, управління проєктами, інновацій, трансферу і комерціалізації технологій, директор ТОВ «Юнівей Консалтинг-Груп». Головний експерт проєкту “Інноваційна політика“.

Maryna Melnyk

Марина Мельник, м.н.с. ІНМ НАНУ, менеджер проєктів ТОВ «Юнівей Консалтинг-Груп». Експерт проєкту “Інноваційна політика“.

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.