Рекомендації з формування Національного плану з імплементації дорожньої карти ЄДП 2017-2020

Дорожню карту  Європейського дослідницького простору 2015-2020  потрібно розглядати в якості цілісної системи взаємно залежних пріоритетів та відповідних дій з їх реалізації.    Найкращою формулою для цього може бути трохи осучаснений  принцип Гарнака,  який реалізує Товариство Макса Планка вже більше 100 років:

«Кращу науку роблять кращі вчені, які мають можливість:

  • вільно обирати тему досліджень,
  • вільного доступ до найсучаснішої  дослідницької  інфраструктури,
  • отримати необхідні ресурси для залучення  молодих талантів,
  • вільного та швидкого обміну знаннями з іншими кращими вченими та бізнесом.

Кращих вчених мають визначати найкращі міжнародні експерти, що не мають конфліктів  інтересів.»

Основні розділи документу:

1. Переваги участі України в Європейському дослідницькому просторі.
1.1. Статус ЄДП в Стратегії Європа 2020.
1.2. Намагання інтеграції України в ЄДП за доповідями Інституту стратегічних досліджень до щорічного послання президента до ВР.
1.3. В чому можуть допомогти пріоритети ЄДП для вирішення середньострокового плану дій уряду.
1.4. Перехід від ЄДП до імплементації дорожньої карти 2015-2020 на національному рівні.
2. Підвищення ефективності національних дослідницьких систем.
2.1. Координація представників країн для формування спільної наукової політики.
2.2. Реалізація єдиних принципів експертного оцінювання якості досліджень.
3. Другий пріоритет ЄДП: Оптимальна транснаціональна кооперація та конкуренція.
3.1. Стратегії та ініціативи спільних мультинаціональних програм для вирішення глобальних викликів.
3.2. Оптимальне використання (між)державних інвестицій в дослідницькі та е-інфраструктури.
4. Відкритий ринок праці для дослідників.
4.1. Стратегія розвитку людського потенціалу для науки на основі меритократичних принципів.
4.2. Підтримка створення та функціонування структурованих інноваційних програм підготовки докторантів за принципами інноваційної докторантури.
5. Оптимальна циркуляція та трансфер наукових знань.
5.1. Імплементація політики трансферу знань для максимального їх використання (Відкриті інновації).
5.2. Відкритий доступ до публікацій та даних в контексті Відкритої науки.
6. Міжнародна кооперація.
7. Вибір форми подання ДК.
8. Формування механізму сприяння розробки, прийняття та
впровадження дорожньої карти ЄДП.

Аналітичний матеріал підготовлено у рамках проєкту № 51321 «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy).

Автор:

Andriy Shevchenko

Андрій Шевченко, к.ф.-м.н. координатор експертної групи “ERA of Ukraine”. Експерт проєкту “Інноваційна політика“.

Let's talk

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.